חנוכה, האדם הראשון ומרק ארטישוק ירושלמי וגזר

חנוכה הוא חג של של ניסים ונפלאות, גבורה וניצחון, עצמאות וזהות. אבל סיפור החנוכה האהוב עלי הוא דווקא סיפור קטן, שמופיע בתלמוד במסכת עבודה זרה (דף ח' ע"א)


תנו רבנן: 
לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך
אמר: 
אוי לי, שמא בשביל שסרחתי 
עולם חשוך בעדי 
וחוזר לתוהו ובוהו 
וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים 


עמד וישב ח' ימים בתענית ובתפלה 


כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך 
אמר: 
מנהגו של עולם הוא 
הלך ועשה שמונה ימים טובים 


לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים


—–


העולם ריק מאנשים, שומם ושקט, הולך ומחשיך, הולך ומתקרר. 

(קיראו ו/או הגיבו להמשך הפוסט אצל כותבו: בישול בזול )

סגור לתגובות.